Нашите предимства


♦ Стандарт, опит и експертиза на голяма одиторска и консултантска фирма

Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент

Голям екип от опитни професионалисти

Комплексно обслужване в разли ...

Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 95 от 16.11.2018 г. са обнародвани: Указ № 259 за връщане за ново обсъждане в Народното съ ...

Четете по-подробно за...

Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход