Нашите предимства


♦ Стандарт, опит и експертиза на голяма одиторска и консултантска фирма

Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент

Голям екип от опитни професионалисти

Комплексно обслужване в разли ...

Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 24/31.03.2015: Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Четете по-подробно за...

Промени в Закона за местните данъци и такси в сила от 1 януари 2015 г.