Нашите предимства


♦ Стандарт, опит и експертиза на голяма одиторска и консултантска фирма

Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент

Голям екип от опитни професионалисти

Комплексно обслужване в разли ...

Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 105/19.12.2014 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Четете по-подробно за...

Нови задължения за предоставяне на информация на НАП относно доходи в полза на местни лица от ЕС за целите на автоматичния обмен