Нашите предимства


♦ Стандарт, опит и експертиза на голяма одиторска и консултантска фирма

Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент

Голям екип от опитни професионалисти

Комплексно обслужване в разли ...

Публикации

Потенциални инвеститори, п ...

Потенциални инвеститори, поканени за участие в следващ етап на Процедурата по продажба на 100% от капитала на ТБ „Виктория” ЕАД

Четете по-подробно за...

Приключи процедурата по подаване на писма за интерес към придобиване на ТБ „Виктория“