Нашите предимства


♦ Стандарт, опит и експертиза на голяма одиторска и консултантска фирма

Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент

Голям екип от опитни професионалисти

Комплексно обслужване в разли ...

Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 51/27.06.2017г.: Постановление № 116 от 22 юни 2017 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

BEPS Многостранна спогодба

подписване на 7 юни 2017 г.