Нашите предимства


♦ Стандарт, опит и експертиза на голяма одиторска и консултантска фирма

Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент

Голям екип от опитни професионалисти

Комплексно обслужване в разли ...

Публикации

Четете по-подробно за...

Анонсът за инвестиционната възможност за придобиването на ТБ „Виктория“ е публикуван във Financial Times

Четете по-подробно за...

До 18 април е срокът за подаване на писма за интерес към придобиване на ТБ „Виктория“