Нашите предимства


♦ Стандарт, опит и експертиза на голяма одиторска и консултантска фирма

Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент

Голям екип от опитни професионалисти

Комплексно обслужване в разли ...

Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 5/17.01.2017 г.:Постановление № 3 от 9 януари 2017 г. за приемане на Наредба за общите изис ...

Четете по-подробно за...

Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ в сила от 1 януари 2017 г. или от 1 януари 2018 г.