Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 61/05.08.2016 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 60/02.08.2016 г.: Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 59/29.07.2016 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 58/26.07.2016 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 57/22.07.2016 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 56/20.07.2016 г.: Постановление № 176 от 18 юли 2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 55/19.07.2016 г.: Гаранционно споразумение (Проект за укрепване на гарантирането на влоговете) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 54/15.07.2016 г.: Постановление № 168 от 8 юли 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 53/12.07.2016 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 от 2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката н ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 52/08.07.2016 г.: Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без ...

Още