Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 97/08.11.2013 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за мето ...

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 96/05.11.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 95/01.11.2013 г.: Решение на Конституционния съд № 10 от 24.10.2013 г. по конституционно дело № 8 от 2013 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 94/29.10.2013 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово кр ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 93/25.10.2013 г.: Решение за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и ч ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 92/22.10.2013 г.: Постановление № 235 от 15 октомври 2013 г. за приемане на Наредба за третиране на биоотпадъците

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 91/18.10.2013 г.: Закон за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 90/15.10.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 89/11.10.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 88/08.10.2013 г.: Постановление № 224 от 2 октомври 2013 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, пр ...

Още