Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 45/14.06.2016 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 44/10.06.2016 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 43/07.06.2016 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 42/03.06.2016 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 41/31.05.2016 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 40/27.05.2016 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни сред ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 39/26.05.2016: Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 38/20.05.2016: Закон за електронната идентификация

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 37/17.05.2016: Наредба № 8121з-444 от 3 май 2016 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 36/13.05.2016: Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Още