Публикации

Важно от Държавен вестник

В бр. 18/22.02.2013 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средст ...

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 17/21.02.2013 г.: Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 16/19.02.2013 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 15/15.02.2013 г.: Закон за публичните финанси

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 14/12.02.2013 г.: Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 13/08.02.2013 г.: Постановление № 21 от 31 януари 2013 г. за изменение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 12/07.02.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 11/06.02.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 10/05.02.2013 г.: Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 9/01.02.2013 г.: Общи задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необх ...

Още