Публикации

Важно от Държавен вестник

В бр. 78/12.10.2012 г.: Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 77/09.10.2012 г.: Закон за изменение на Закона за административните нарушения и наказания

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 76/05.10.2012 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата ...

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 75/02.10.2012 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 74/28.09.2012 г.: Постановление № 223 от 20 септември 2012 г. за определяне на тръжен продавач на квоти за емисии на парникови газове на Република България в Европейската ...

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 73/25.09.2012 г.: Постановление № 221 от 14 септември 2012 г. за приемане на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 72/21.09.2012 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 71/18.09.2012 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 70/14.09.2012 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 69/11.09.2012 г.: Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Още