Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 89/17.11.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 88/13.11.2015 г.: Постановление № 302 от 6 ноември 2015 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 87/10.11.2015 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 2003 г. за възнаграждението на синдика в банка в несъстоятелност

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 86/06.11.2015 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 85/03.11.2015 г.: Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за регистрация на граждански въздухоплавателни средства в Република България

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 84/30.10.2015 г.: Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 83/27.10.2015 г.: Решение № 6046 от 26 май 2015 г. по административно дело № 5547 от 2012 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 82/23.10.2015 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 81/20.10.2015 г.: Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 80/16.10.2015 г.: Постановление № 273 от 12 октомври 2015 г. за изменение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закон ...

Още