Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 3/12.01.2016: Постановление № 394 от 30 декември 2015 г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 2/08.01.2016: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 1/05.01.2016: Постановление № 375 от 28 декември 2015 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 103/30.12.2015: Наредба № 29 от 12 декември 2015 г. за определяне на реда на финансиране на административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 102/29.12.2015: Кодекс за застраховането

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 101/22.12.2015: Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 100/18.12.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 99/16.12.2015 г.: Наредба № 11 от 9 декември 2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (Продълж ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 98/15.12.2015 г.: Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2016 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 97/11.12.2015 г.: Спогодба между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

Още