Публикации

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 79/10.09.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 78/06.09.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 77/03.09.2013 г.: Наредба за изменение на Наредба № Н-3 от 2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на Държавнат ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 76/30.08.2013 г.: Морска трудова конвенция, 2006 г., на Международната организация на труда

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 75/27.08.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 74/23.08.2013 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 73/20.08.2013 г.: Постановление № 167 от 15 август 2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 72/16.08.2013 г.: Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално об ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 71/13.08.2013 г.: Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 70/09.08.2013 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати

Още