Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 52/24.06.2014 г.: Наредба за допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г.за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 51/20.06.2014 г.: Наредба №1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 50/17.06.2014 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 49/13.06.2014 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 48/10.06.2014 г.: Указ № 142 на Президента на Република България за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за Министерството на вътрешнит ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 47/06.06.2014 г.: Закон за допълнение на Закона за лечебните заведения

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 46/03.06.2014 г.: Наредба за изменение на Наредба № 23 от 2007 г. за управление на националната млечна квота

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 45/30.05.2014 г.: Постановление № 126 от 21 май 2014 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 44/27.05.2014 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2009 г. за финансовите институции

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 43/23.05.2014 г.

Още