Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 100/05.12.2014 г.:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодате ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 99/02.12.2014 г.:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прика ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 98/28.11.2014 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 97/25.11.2014 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 96/21.11.2014 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 95/18.11.2014 г.:Решение № 14 от 4 ноември 2014 г. по конституционно дело № 12 от 2014 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 94/14.11.2014 г.:Постановление № 358 от 5 ноември 2014 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 93/11.11.2014 г.:Наредба № 37 от 23 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 92/07.11.2014 г.:Постановление № 345 от 30 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за вписванията

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 91/04.11.2014 г.

Още