Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 86/01.10.2013 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 85/28.09.2013 г.: Постановление № 218 от 26 септември 2013 г. за изменение на Наредбата за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 84/27.09.2013 г.: Закон за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 83/24.09.2013 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 82/20.09.2013 г.: Постановление № 207 от 12 септември 2013 г. за допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 81/17.09.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 80/13.09.2013 г.: Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване ...

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 79/10.09.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 78/06.09.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 77/03.09.2013 г.: Наредба за изменение на Наредба № Н-3 от 2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на Държавнат ...

Още