Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 29/21.04.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 28/17.04.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 27/14.04.2015 г.: Постановление № 78 от 6 април 2015 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по З ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 26/07.04.2015 г.: Инструкция № 03-04-357 от 26 март 2015 г. за мерките и средствата за защита на личните данни, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани в Мин ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 25/03.04.2015: Постановление № 74 от 27 март 2015 г. за създаване на Национален икономически съвет

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 24/31.03.2015: Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 23/27.03.2015: Наредба за отменяне на Наредба № 2409 от 2004 г. за изискванията относно тарифите за редовни и чартърни въздушни превози

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 22/24.03.2015: Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 21/20.03.2015: Постановление № 57 от 16 март 2015г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за зд ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 20/17.03.2015: Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е ...

Още