Публикации

Важно от Държавен вестник

В бр. 2/08.01.2013 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, ...

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 1/04.01.2013 г.: Постановление № 349 от 21 декември 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с Постановлени ...

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 103/28.12.2012 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 102/21.12.2012 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 101/18.12.2012 г.: Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 100/15.12.2012 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Продъл ...

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 99/14.12.2012 г.: Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 98/11.12.2012 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоцен ...

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 97/07.12.2012 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 96/06.12.2012 г.

Още