Публикации

Важно от Държавен вестник

В бр. 14/12.02.2013 г.: Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 13/08.02.2013 г.: Постановление № 21 от 31 януари 2013 г. за изменение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 12/07.02.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 11/06.02.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 10/05.02.2013 г.: Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 9/01.02.2013 г.: Общи задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необх ...

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 8/29.01.2013 г.: Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове ...

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 7/25.01.2013 г.: Постановление № 11 от 15 януари 2013 г. за приемане на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 6/22.01.2013 г.: Поправка в Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ, бр. 2 от 2013 г.)

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 5/18.01.2013 г.: Постановление № 7 от 10 януари 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и в ...

Още