Публикации

Важно от Държавен вестник

В бр. 45/18.05.2013 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодател ...

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 44/17.05.2013 г.: Постановление № 111 от 8 май 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за търговете и конкурсите

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 43/14.05.2013 г.: Постановление № 106 от 7 май 2013 г. за отменяне на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отпадъците от производството на титанов д ...

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 42/10.05.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 41/07.05.2013 г.: Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 40/30.04.2013 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 39/26.04.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 38/23.04.2013 г.: Постановление № 87 от 15 април 2013 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ за дейностит ...

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 37/19.04.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 36/16.04.2013 г.: Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне ...

Още