Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 18/10.03.2015: Постановление № 44 от 5 март 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигури ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 17/06.03.2015: Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 16/27.02.2015

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 15/24.02.2015: Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 14/20.02.2015г.: Закон за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга стра ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 13/17.02.2015 г.: Постановление № 23 от 9 февруари 2015г. за приемане на Наредба за организацията на Единната система за туристическата информация

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 12/13.02.2015 г.: Закон за Сметната палата

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 11/10.02.2015 г.: Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 10/06.02.2015 г.: Наредба № 1 от 28 януари 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 9/03.02.2015 г.: Закон за изменение на Закона за туризма

Още