Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 56/24.07.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 55/21.07.2015 г.: Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 54/17.07.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 53/14.07.2015 г.: Наредба № ЕРД-16-301 от 30 юни 2015 г. за условията и начина на изпълнение на задълженията на производителите на електрическа енергия от топлоелек¬трич ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 52/10.07.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 51/07.07.2015 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 50/03.07.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 49/30.06.2015 г.: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 48/27.06.2015 г.: Закон за изменение на Закона за Българската народна банка

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 47/26.06.2015 г.: Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спаз ...

Още