Публикации

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 43/12.06.2015

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 42/09.06.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 41/05.06.2015 г.: Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 40/02.06.2015 г.: Постановление № 131 от 28 май 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 39/29.05.2015 г.: Наредба за допълнение на Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерв ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 38/26.05.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 37/22.05.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 36/19.05.2015 г.: Постановление № 119 от 14 май 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 35/15.05.2015 г.: Закон за енергийната ефективност

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 34/12.05.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

Още