Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 19/11.03.2016: Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 18/08.03.2016

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 17/01.03.2016: Постановление № 35 от 24 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските гражд ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 16/26.02.2016: Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвести ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 15/23.02.2016: Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 14/19.02.2016: Закон за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за вза ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 13/16.02.2016: Закон за обществените поръчки

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 12/12.02.2016: Постановление № 26 от 9 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 11/09.02.2016: Постановление № 23 от 4 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програ ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 10/05.02.2016: Спогодба между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отк ...

Още