Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 8/30.01.2015 г.: Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 7/27.01.2015 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 6/23.01.2015: Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2015 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 5/20.01.2015 г.: Договор № РД-НС-01-2 от 29 декември 2014 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Б ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 4/16.01.2015 г. :Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодател ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 3/13.01.2015 г.: Поправка в Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиран ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 2/09.01.2015 г. : Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 1/06.01.2015 г. : Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 108/30.12.2014

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 107/24.12.2014 г.: Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Още