Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 31/04.04.2014 г.: Постановление № 71 от 28 март 2014 г. за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 30/01.04.2014 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 29/31.01.2014 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 28/28.03.2014г.: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 27/25.03.2014 г. :Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 26/21.03.2014 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 25/18.03.2014 г.: Постановление № 57 от 14 март 2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенция „Митници“

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 24/18.03.2014 г.:Правилник за администрацията на Върховния касационен съд

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 23/14.03.2014 г.:Постановление № 47 от 6 март 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 22/11.03.2014 г.:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

Още