Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 65/23.07.2013 г.: Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри в игрално казино и задължителни образци з ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 64/19.07.2013 г.: Постановление № 147 от 12 юли 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за у ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 63/16.07.2013 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2 ...

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 62/12.07.2013 г.: Решение № 4 от 4 юли 2013 г. по конституционно дело № 11 от 2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 61/09.07.2013 г.: Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 60/06.07.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 59/05.07.2013 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 58/02.07.2013 г.: Общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните игри от разстояние

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 57/29.06.2013 г.: Закон за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 56/28.06.2013 г.: Постановление № 135 от 21 юни 2013 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско учи ...

Още