Публикации

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 29/22.03.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 28/19.03.2013 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 27/15.03.2013 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 26/14.03.2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 25/13.03.2013 г.: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 24/12.03.2013 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата ...

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 23/08.03.2013 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 22/05.03.2013 г.: Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игр ...

Още

Важно от Държавен вестник

В 21/01.03.2013 г.: Наредба за изменение на Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Още

Важно от Държавен вестник

В бр. 20/28.02.2013 г.: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Още