Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 67/12.08.2014 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 66/08.08.2014 г.:Постановление № 233 от 31 юли 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на ле ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 65/06.08.2014 г.:Решение № 13 от 31 юли 2014 г. по конституционно дело № 1 от 2014 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 64/05.08.2014 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 63/01.08.2014 г.:Постановление № 215 от 24 юли 2014 г. за допълнение на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 62/29.07.2014 г.:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за забол ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 61/25.07.2014 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 60/22.07.2014 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 59/18.07.2014 г.: Постановление № 195 от 10 юли 2014 г. за приемане на Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застра ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 58/15.07.2014 г.: Решение № 9 от 3 юли 2014 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 3 от 2014 г.

Още