Публикации

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 23/25.03.2016

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 22/22.03.2016: Постановление № 57 от 18 март 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 21/18.03.2016: Решение № 7842 от 29 юни 2015 г. по административно дело № 9748 от 2014 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 20/15.03.2016: Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗИД на ЗУТ на Черноморското крайбрежие)

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 19/11.03.2016: Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 18/08.03.2016

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 17/01.03.2016: Постановление № 35 от 24 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските гражд ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 16/26.02.2016: Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвести ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 15/23.02.2016: Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 14/19.02.2016: Закон за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за вза ...

Още