Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 25/18.03.2014 г.: Постановление № 57 от 14 март 2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенция „Митници“

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 23/14.03.2014 г.:Постановление № 47 от 6 март 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 22/11.03.2014 г.:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 21/08.03.2014 г.:Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 20/07.03.2014 г.:Постановление № 38 от 27 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпус ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 19/05.03.2014 г.:Изборен Кодекс

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 18/04.03.2014 г.:Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 17/28.02.2014 г.: Постановление за изменение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 16/25.02.2014 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 15/21.02.2014 г.: Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

Още