Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 13/17.02.2015 г.: Постановление № 23 от 9 февруари 2015г. за приемане на Наредба за организацията на Единната система за туристическата информация

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 12/13.02.2015 г.: Закон за Сметната палата

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 11/10.02.2015 г.: Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 10/06.02.2015 г.: Наредба № 1 от 28 януари 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 9/03.02.2015 г.: Закон за изменение на Закона за туризма

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 8/30.01.2015 г.: Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 7/27.01.2015 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 6/23.01.2015: Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2015 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 5/20.01.2015 г.: Договор № РД-НС-01-2 от 29 декември 2014 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Б ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 4/16.01.2015 г. :Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодател ...

Още