Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 81/20.10.2015 г.: Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 80/16.10.2015 г.: Постановление № 273 от 12 октомври 2015 г. за изменение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закон ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 79/13.10.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 78/09.10.2015 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 77/06.10.2015 г.: Постановление № 263 от 28 септември 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за к ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 76/02.10.2015 г.: Наредба за допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 75/29.09.2015 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 74/26.09.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 73/25.09.2015

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 72/18.09.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

Още