Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 31/18.04.2017 г.: Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 1 от 2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните орга ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 30/11.04.2017 г.: Постановление № 68 от 5 април 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 29/07.04.2017 г.: Постановление № 60 от 30 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 28/04.04.2017 г.: Постановление № 58 от 30 март 2017 г. за изменение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 27/31.03.2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 26/28.03.2017 г.: Постановление № 55 от 23 март 2017 г. за приемане на Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 25/24.03.2017 г.: Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № И-1 от 2016 г. за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от Закона за нотар ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 24/21.03.2017 г.: Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 23/17.03.2017 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 22/14.03.2017 г.: Постановление № 47 от 8 март 2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

Още