Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 58/18.07.2017 г.: Постановление № 141 от 13 юли 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 57/14.07.2017 г.: Решение № 9 от 6 юли 2017 г. по конституционно дело № 9 от 2016 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 56/11.07.2017 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 55/07.07.2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 54/05.07.2017 г.: Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 53/04.07.2017 г.: Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 52/30.06.2017: Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 39 от 2011 г. за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Националната агенция за п ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 51/27.06.2017г.: Постановление № 116 от 22 юни 2017 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 50/23.06.2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 49/20.06.2017 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на п ...

Още