Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 39/26.05.2016: Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 38/20.05.2016: Закон за електронната идентификация

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 37/17.05.2016: Наредба № 8121з-444 от 3 май 2016 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 36/13.05.2016: Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 35/10.05.2016

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 34/03.05.2016: Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 33/26.04.2016: Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 32/22.04.2016: Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 31/19.04.2016: Постановление № 84 от 14 април 2016 г. за изменение на Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националнат ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 30/15.04.2016: Постановление № 76 от 12 април 2016 г. за приемане на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса

Още