Публикации

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 86/01.11.2016 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 85/28.10.2016 г.: Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 84/25.10.2016 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 83/21.10.2016 г.: Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 82/18.10.2016 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 81/14.10.2016 г.: Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени с ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 80/11.10.2016 г.: Спогодба между Република България и Черна гора за социална сигурност

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 79/07.10.2016 г.: Постановление № 255 от 29 септември 2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр.78/06.10.2016

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 77/04.10.2016 г.: Гаранционно споразумение за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България между Република България и Европейската банка за възстановяв ...

Още