Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 40/02.06.2015 г.: Постановление № 131 от 28 май 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 39/29.05.2015 г.: Наредба за допълнение на Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерв ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 38/26.05.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 37/22.05.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 36/19.05.2015 г.: Постановление № 119 от 14 май 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 35/15.05.2015 г.: Закон за енергийната ефективност

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 34/12.05.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 33/08.05.2015 г.: Наредба № 39 от 23 април 2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 32/05.05.2015 г.: Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 31/28.04.2015 г.: Закон за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Още