Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 95/18.11.2014 г.:Решение № 14 от 4 ноември 2014 г. по конституционно дело № 12 от 2014 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 94/14.11.2014 г.:Постановление № 358 от 5 ноември 2014 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 93/11.11.2014 г.:Наредба № 37 от 23 октомври 2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 92/07.11.2014 г.:Постановление № 345 от 30 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за вписванията

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 91/04.11.2014 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 90/31.10.2014 г.:Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 89/28.10.2014 г.:Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 88/24.10.2014 г.:Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 87/21.10.2014 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 86/17.10.2014 г.

Още