Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 41/23.05.2017 г.: Постановление № 95 от 18 май 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 40/19.05.2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 39/16.05.2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 38/12.05.2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 37/09.05.2017 г.: Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигу ...

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 36/05.05.2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 35/02.05.2017 г.: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 34/28.04.2017 г.: Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 33/25.04.2017 г.: Решение № 201 от 18 април 2017 г. за продължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 32/21.04.2017 г.: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците

Още