Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 48/27.06.2015 г.: Закон за изменение на Закона за Българската народна банка

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 47/26.06.2015 г.: Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спаз ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 46/23.06.2015 г.: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 45/19.06.2015 г.: Постановление № 149 от 12 юни 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавиг ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 44/16.06.2015 г.: Решение за удължаване срока за представяне на доклада на Временната анкетна комисия за проверка на фак¬тите и обстоятелствата, свързани с действията на ...

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 43/12.06.2015

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 42/09.06.2015 г.: Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 41/05.06.2015 г.: Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 40/02.06.2015 г.: Постановление № 131 от 28 май 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 39/29.05.2015 г.: Наредба за допълнение на Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерв ...

Още