Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 100/16.12.2016 г.: Решение № 7799 от 27 юни 2016 г. по административно дело № 12511 от 2013 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 99/13.12.2016 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 98/09.12.2016 г.: Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 97/06.12.2016 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 96/02.12.2016 г.: Постановление № 320 от 24 ноември 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 95/29.11.2016 г.: Закон за независимия финансов одит

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 94/25.11.2016 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 93/23.11.2016 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 92/22.11.2016 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 91/18.11.2016 г.

Още