Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 59/18.07.2014 г.: Постановление № 195 от 10 юли 2014 г. за приемане на Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застра ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 58/15.07.2014 г.: Решение № 9 от 3 юли 2014 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 3 от 2014 г.

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 57/11.07.2014 г.

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 56/08.07.2014 г.: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 55/04.07.2014 г.: Наредба за изменение на Наредба № 6 от 1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 54/01.07.2014 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 53/27.06.2014 г.: Закон за Министерството на вътрешните работи

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 52/24.06.2014 г.: Наредба за допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г.за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 51/20.06.2014 г.: Наредба №1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия брой 50/17.06.2014 г.

Още