Публикации

Важно от Държавен вестник

В брой 30/15.04.2016: Постановление № 76 от 12 април 2016 г. за приемане на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 29/12.04.2016

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 28/08.04.2016: Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 27/05.04.2016: Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 26/01.04.2016: Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 25/31.03.2016: Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравно ...

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 24/29.03.2016: Наредба № 2 от 25 март 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Още

Важно от Държавен вестник

Към целия бр. 23/25.03.2016

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 22/22.03.2016: Постановление № 57 от 18 март 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

Още

Важно от Държавен вестник

В брой 21/18.03.2016: Решение № 7842 от 29 юни 2015 г. по административно дело № 9748 от 2014 г.

Още