Нашите предимства


♦ Стандарт, опит и експертиза на голяма одиторска и консултантска фирма

Индивидуален подход, внимание и грижа към всеки клиент

Голям екип от опитни професионалисти

Комплексно обслужване в разли ...

Публикации

Четете по-подробно за...

Промени в Закона за местните данъци и такси и в Закона за данък върху добавената стойност

Важно от Държавен вестник

В брой 68 от 31.07.2020 г. са обнародвани: