Актуално

  • Сподели с:
АФА СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ BDO

30 юни 2023

Водещата българска одиторска и консултантска  фирма АФА се присъединява към BDO

Брюксел, 30 юни 2023 г.: Считано от 1 юли 2023 г., водещата българска одиторска и консултантска  фирма АФА се присъединява към глобалната мрежа на BDO с ексклузивен лиценз за предоставяне на услуги под бранда BDO за България.

Приемането на новия член в глобалната мрежа ще продължи и ще надгради предоставянето на висококачествени услуги на българските и международни клиенти както на BDO, така и на АФА.

Първоначално фирмата ще оперира под името БДО АФА, като структурата и управлението ще бъдат запазени, а Рени Йорданова ще бъде управляващ съдружник на цялата практика. АФА има изградена безупречна репутация на българския пазар и отдаден екип от доказани професионалисти с опит и задълбочено познаване на българския пазар и регулаторна среда. Екипът на БДО АФА, състоящ се от над 100 експерти, ще бъде движещата сила на новата фирма-член, която сега ще може да предлага на своите клиенти глобално покритие и достъп до много нови професионални услуги и експертиза.

Рени Йорданова, управляващ съдружник на БДО АФА, споделя: „През всички тези 32 години ние градихме с гордост АФА като бранд, който днес е символ на високо качество, професионализъм, независимост и етика, както за нашите клиенти, така и за цялата професионална общност и за институциите в страната. С присъединяването на АФА към мрежата на BDO, ние взимаме важно и ориентирано към бъдещето решение да станем част от водеща глобална мрежа, което ще ни позволи да предлагаме както на българските, така и на международните компании едно разширено портфолио от услуги на най-високо качествено ниво. Обединяването на силите ни с BDO е нова страница от развитието на фирмата ни с амбицията да бъдем още по-успешни, запазвайки изградената ни безупречна репутация”.

 Валя Йорданова, старши съдружник на БДО АФА, допълва: „Ние не само добавяме уважавания и международно утвърден бранд на BDO към своето фирмено име, но и се присъединяваме към една голяма и многолика организация от професионалисти в различни области на счетоводния и консултантски бизнес. Това е огромна възможност както за АФА, така и за нашите клиенти да се възползват от достъп до нови знания и опит, интересни проекти, съвременни  технологии, досег с различни култури и обмен на идеи. Вярвам, че синергията между богатия ни местен опит и глобалния мащаб и експертиза на BDO ще създадат повече възможности и хоризонт за развитие и успех”.

Tронд-Мортен Линдберг, главен изпълнителен директор, отговарящ за стратегията и операциите на BDO Global, добавя: „Развълнувани сме да приветстваме АФА в мрежата ни на BDO. Това е едно обогатяващо професионално партньорство, което се характеризира със споделени ценности, взаимно допълваща се експертиза и общ водещ принцип и разбиране за предоставяне на висококачествени услуги на местните и международни клиенти в България. Заедно с утвърдения лидерски екип на АФА и дълбокото познаване на пазара, ние сме уверени, че ще успеем да отговорим на динамиката в съвременния бизнес свят, на промените в регулаторната среда и на нарастващите нужди на нашия екип и на клиентите ни”.

AФА е основана през 1991 г. и е първата специализирана счетоводна и одиторска фирма в България. Нейните учредители, Рени Йорданова и Валя Йорданова, са сред първите дипломирани експерт-счетоводители в България и членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители от самото начало. През годините АФА се утвърждава не само като най-голямата одиторска фирма с българско участие, но и като консултантска компания, предлагаща широк кръг от услуги: одит на финансови отчети, счетоводни услуги, обработка на заплати, данъчни консултации и услуги, консултации и услуги в областта на корпоративните финанси, на търговското трудовото и осигурително законодателство, както и консултантски услуги, свързани с внедряване на комплексни информационни системи (ERP) и професионално обучение. През изминалите 32 години от своето създаване АФА е довереният консултант и одитор на много бизнес клиенти и институции  в България.

BDO AFA JOIN


Предоставянето на услуги в рамките на международната мрежа от независими компании BDO (‘the BDO network’) се координира от Brussels Worldwide Services BVBA, компания с ограничена отговорност, базирана в Белгия.
 
Всяко едно от дружествата на BDO International Limited (управляващата компания на мрежата на BDO), Brussels Worldwide Services BVBA, както и всяка една от фирмите-членки, са отделни юридически лица и нямат правна свързаност и отговорност към действията на останалите дружества в рамките на мрежата. Принципите и правилата на работа на мрежата на BDO изключват агентски отношения и форми на съдружие между BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA и всяка една от фирмите, участващи в мрежата.
 
BDO е името на бранда, под който всяка една от фирмите в мрежата на BDO оперира.

Приходите от таксите на фирмите, обединени в мрежата на BDO, както и от техните ексклузивни обединения, възлизат на 12.8 милиарда щатски долара за 2022 г. Тези фирми предоставят финансови, данъчни и консултантски услуги в общо 164 държави благодарение на 1,803 офиса и 111,307 души.

За допълнителна информация:

Валя Йорданова
Старши съдружник
БДО АФА България
Тел.: +359 2 9433700
имейл: valia.iordanova@afa.bg

Към всички Публикации