АФА е основана през месец май 1991 г. и е първата специализирана одиторска фирма в България. Учредителите на фирмата, Рени Йорданова и Валя Йорданова, са от първите дипломирани експерт-счетоводители в България и членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Те участват активно във възстановяването на одиторската професия през 1991 г.

През годините АФА се утвърди не само като най-голямата одиторска фирма с българско участие, но и като консултантска компания, предлагаща широк кръг от услуги. Ние предоставяме комплексни услуги и отговори на всички въпроси на нашите клиенти за техния бизнес: одит на финансови отчети, счетоводни услуги, обработка на заплати, данъчни консултации и услуги, консултации и услуги в областта на корпоративните финанси, на търговското право, валутното, трудовото и осигурително законодателство, както и консултантски услуги, свързани с внедряване на комплексни информационни системи (ERP).

С гордост можем да кажем, че АФА е символ на високо качество, професионализъм, независимост и етичност към клиентите, професионалната общност и държавните институции.