Нашият екип притежава дългогодишен опит в консултирането при внедряване на ERP системата Microsoft Dynamics NAV, включително внедряване на консолидация – автоматично изготвяне на консолидираните отчети на големи групи от компании с разнородна дейност и сложни вътрешно-групови сделки.

Също така, сме реализирали проекти и за внедряване на Microsoft Dynamics AX, SAP ERP, BaaN, Scala, Syteline, JD Eduards.

В тези проекти сме участвали като част от екипа на нашите клиенти, извършвайки от една страна комуникацията с екипа на внедрителя, от друга страна - обучение на крайните потребители на нашите клиенти за модела на отчетност в ERP системата.

Притежаваме богат консултантски опит при внедряване на ERP системи в търговски и производствени предприятия в секторите:

  • фармация
  • млекопреработвателна промишленост
  • машиностроене
  • хранителновкусова промишленост
  • строителство
  • корабостроене
  • дистрибуция
  • търговия на едро