За 30 години АФА, консултантска компания с български корени гради доверие със своите клиенти и се налага на пазара чрез услугите си в сферата на одита, корпоративните финанси, бизнес консултирането, счетоводството, обработката на възнаграждения, администриране и лизинг на персонала, данъчните услуги, управление на риска, внедряване на ЕRP системи и специализирани обучения.

Нашата рецепта за успех се крие в комбинацията от съставките - амбициозни създатели, знания и натрупан опит, щипка иновация, творчество, решителност, цел.

Вече 30 години към общата цел непрекъснато присъединяваме съмишленици, докато постигнем добра синергия, запълваме неизвестните в своя план и подобряваме формулата на взаимния ни успех с поглед в бъдещето.

Какво ще правите?

Ще работите в екипи с опитни колеги, които ви дават възможност

да учите бързо,

да разширявате  своите познания 

и да придобиете разбиране за основните одиторски процедури.

През голяма част от времето ви като Стажант одитор ще работите в офиси на клиенти и заедно с опитните колеги и водещите на одиторските проекти ще имате възможност да се запознаете с различни бизнес процеси.

Каква е визията ни за Стажант одитор в АФА?

 • Студент сте минимум 3 година в специалност одит, счетоводство, финанси, икономика или свързана дисциплина;
 • Ползвате английски  език;
 • Притежавате критично мислене и аналитичен ум;
 • Умеете да общувате с различни хора като умело извличате и предавате информация;
 • Можете да работите ефективно няколко проекта едновременно, ако се налага;
 • Съобразителност, точност и прецизност са част от вашата същност.

Защо да изберете  АФА?

Всяко начало е трудно и  ние няма да Ви кажем, че ще ви е лесно, но в АФА-

 • Ще работите в добра компания, която инвестира в наемането и обучението на млади специалисти без опит;
 • Ще имате персонален ментор/„buddy“, който ще ви помага и насочва да се развиете и да напреднете в работата или просто ще ви подпомогне когато ви е трудно;
 • Ще имате достъп до широк спектър от учебни ресурси, обучения и квалификационни програми;
 • Ще придобиете практически опит и така ще започнете кариера в одита, една професия, която дава много възможности и може да ви хареса в дългосрочен план;
 • Ще работите в среда с приятелски настроена организационна култура и принцип на сътрудничество.

ВАЖНО! Стажантската програма на АФА в одиторски отдел е с продължителност 7 /седем/  месеца при пълен работен ден с възможност за сключване на постоянен трудов договор.

Можете да кандидатствате, като ни изпратите актуална автобиография на jobs@afa.bg

На събеседване ще бъдат поканени само кандидати, избрани в списък.

Всички лични данни ще бъдат третирани при строга поверителност и в съответствие с действащото законодателство.

АФА ООД (по-долу АФА), с ЕИК 030278596, с адрес на управление: гр. София 1504, ул. Оборище № 38, е администратор на личните Ви данни – имена, дата на раждане, адрес, и-мейл адрес, телефонен номер, образование, данни относно трудовата дейност, допълнителна квалификация и други данни, които сте решили доброволно да ни предоставите.
Вашите лични данни се обработват от АФА на основание чл. 6, пар. 1, б. б), предл. второ от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), а именно – за предприемането на стъпки по Ваше искане преди сключването на трудов договор с АФА. Това обработване се извършва за целите на разглеждане на Вашата кандидатура в рамките на процедурата по подбор за заемане на обявената свободна длъжност.
След приключване на процедурата и в случай, че с Вас не бъде сключен трудов договор, е възможно личните Ви данни да продължат да бъдат обработвани от АФА на основание чл. 6, пар. 1, б. е) от ОРЗД, а именно - за целите на бизнес интересите на АФА да включи данните Ви в база данни на АФА за бъдещо използване и подбор на кандидати. АФА ще обработва личните Ви данни по този начин за срок до 6 месеца след приключване на процедурата по подбор, освен ако не сте се съгласили те да бъдат обработвани за по-дълъг срок.
Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на доставчици на услуги (правни, IT и др.) за АФА, както и на други трети лица, когато съществува законово задължение за това.
Вашите права във връзка с обработването на данните Ви са: да изисквате достъп до, коригиране на или изтриване на данните, както и ограничаване на обработването; да направите възражение до АФА срещу обработването, вкл. на и-мейл адрес: office@afa.bg; да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.
Предоставянето на данни от Ваша страна е необходимо за участие в процедурата по подбор. Ако изберете да не предоставите данните си, няма да е възможно да участвате в процедурата.
АФА не използва система за автоматизирано вземане на решения, включваща профилиране.