АФА е член на Американската търговска камара в България (AmCham) от 1994 г.

От май 2014 г.  АФА е член на Германо-Българската индустриално-търговска камара в България (ГБИТК), а от януари 2015 г. на Британско-Българската бизнес асоциация (БББА).

Нашата фирма членува първоначално в Българската международна стопанска асоциация (BIBA), а понастоящем – в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

АФА е постигнала високите изисквания на АССА и е определена от нея за платинен работодател от ACCA, което означава, че отговаря и на стандартите за системно обучение на персонал в областта на счетоводството и одита, както и че професионалният стаж в АФА се признава за стаж при придобиване на право за членство в АССА.

От 2018 г. АФА е одобрен работодател и по програмите на престижната ACA квалификация на Института на димпломираните експрет-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW).