Нашата мисия е да бъдем довереният консултант за вас - нашите клиенти. Работим за и с вас за вашето бизнес развитие и ви даваме най-добрите предложения за практически решения, съобразени с доказани професионални практики, спецификата на вашата дейност и с вашите очаквания. Ние предвиждаме какво трябва да се направи, за да се осигури развитието в перспектива. Не случайно девизът ни е “Ние днес правим това, което другите утре ще мислят”.

Ние сме независими в мнението си, но и открити, искрени и коректни към вас. Екипът ни следва етичните стандарти в одита и при изпълнението на консултантската си работа - към клиента, към професионалната общност и към обществото като цяло.

Нашите ценности са:

  • креативност – ние генерираме нови идеи и предлагаме смели и печеливши решения
  • новаторство и опитност – ние съчетаваме дългогодишния опит на съдружниците и водещите специалисти с новаторския дух на младите ни колеги
  • постоянство в натрупването на задълбочени познания и експертиза в различни области – системното обучение на нашите специалисти включва както усвояване на теоретични знания, така и практическо обучение и споделяне на придобития опит в областите, в които работим
  • постоянна ангажираност и съпричастност към клиента – ние решаваме не само поставените конкретни въпроси от нашите клиенти, ние ги подпомагаме в ежедневната им работа, като ги информираме за промени в законодателството, за установени от нас рискови области и като им предлагаме превантивни решения на база на нашия опит и познания
  • независимост на мнението и позицията – ние се ръководим единствено от професионалните стандарти при извършване на одита и предоставянето на консултациите
  • баланс между качеството, ефективност и своевременност – в динамичната стопанска среда, в която работим, срочността е от изключително значение, а ефективността в нашата работа гарантира и най-добрата цена за нашите клиенти
  • екипност и конструктивна комуникация - гаранция за дългосрочно сътрудничество
  • предаване на знания и умения – това е най-ценното в нашия екип! Професионалното изграждане на всеки отделен сътрудник изисква всеотдайност и търпение, които ние не само притежаваме, но и прилагаме ежедневно в нашата работа