АФА е участвала в множество приватизационни проекти и предоставянето на консултантски услуги (финансово-счетоводни, данъчни и правни) във връзка със сливания и придобивания по проекти на големи български и мултинационални инвеститори в различни сектори на икономиката в страната, включително:

 • производство и търговия с алкохолни и безалкохоли напитки
 • стъкларската промишленост
 • производство на цимент, вар, гипс и на изделия от гипс
 • производство на химични продукти
 • производство на мебели
 • търговия с автомобили
 • производство на филми
 • други дейности, свързани с развлечения

Участвали сме и в съвместни проекти в тази област заедно с Делойт и Туш, Купърс и Лайбранд и ПрайсУотърхаус, Ърнст и Янг.

АФА е извършвала финансови и данъчни диагностични прегледи за множество компании, заинтересовани в приватизацията на български дружества с предмет на дейност:

 • добив на суровини
 • строителство, вкл. пътна инфраструктура
 • енергетика
 • далекосъобщения
 • производство и търговия с алкохолни и безалкохоли напитки
 • производство и търговия с тютюневи изделия
 • издателска дейност
 • услуги в областта на информационните технологии

Също така, ние имаме значителен опит като консултанти по проекти за вътрешни преструктурирания, оптимизиране организацията на основните бизнес-процеси, вътрешните контроли и информационните потоци и системи, включително разработване на вътрешни правила и процедури.