Подбор на персонал за временна заетост

 • Консултации при подбор на персонал, съобразени с индивидуалните изисквания и нужди на клиента. Нашите клиенти преценяват дали сами да подберат, активно да участват в подбора на персонала с наша помощ или да предоставят тази дейност на нас. Ние ви съдействаме за:
  • обслужване на обявите - ще организираме всичко, свързано с пускането на вашата обява за търсене на подходящ персонал – от формулирането на текста до избора на медиите, в които обявата/ите да бъдат публикувани
  • първоначална селекция на  кандидатите - ще направим селекция на най-подходящите кандидатури по документи
  • тестване - с цел обективна оценка на кандидатите ще проведем  личностни и професионални тестове
  • интервю - ще направим индивидуално интервю с кандидатите, след което ще предоставим обратна връзка  за представянето на кандидатите
  • представяне на най-добрите  кандидатури - на база на предходните етапи ще представим  най-добрите кандидати за среща с вас. Окончателният избор оставяме на вашата преценка