Данъчна защита

Съдействие във връзка с данъчни ревизии

  • Текуща помощ и съдействие в хода на данъчна ревизия или проверки от други органи като следим за спазването на процедурните правила и защита на вашите права по време на ревизията/проверката, съдействаме при подготовката на писмени обяснения, справки и други документи, участваме в срещи и обсъждания на проблемните моменти, установени при ревизията/проверката

  • Изготвяне на проекти на възражения и жалби срещу издадени доклади и актове от проверяващите органи