Преглед на текущо счетоводство

Извършваме текущ счетоводен преглед, включващ анализ на счетоводна информация, обработена и предоставена от вас и контрол за съответствие със законовите изисквания