Финансово консултиране

Глобализацията на бизнес процесите и членството на България в ЕС откриха нови хоризонти, създадоха нови стимули за инвестиции на чуждестранни дружества в България и предоставиха допълнителни възможности за разширяване на дейността на българските предприятия в чужбина.

АФА  ви предлага цялостни решения за постигане на вашите бизнес цели.

Ние подпомагаме стратегически инвеститори в изпълнение на проекти по придобиване и сливане на дружества, както и компаниите, които желаят да преструктурират дейността си – в правен, управленски, отчетен и бизнес-организационен аспект. За целта ние имаме специално формиран екип от експерти с голям опит в съответните области. Този екип комбинира своите знания и умения, за да ви даде най-оптимални и резултатни решения по проектите за преструктуриране.

Нашият екип по корпоративни финанси използва натрупаните познания и опит, за да ви подпомага с консултации в областта на:

 • установяване и оптимизиране на структурата на групи от компании, които включват и дружества в чужбина, като разглеждаме проблемите от финансов, данъчен и правен аспект
 • създаване на дъщерни дружества в чужбина и първоначалните стъпки за организиране на дейността им
 • оптимизиране на процесите и отношенията между дружествата в група
 • преобразувания – сливане, вливане, отделяне, разделяне на предприятия
 • придобивания на предприятия, вкл. в чужбина
 • приватизационни сделки
 • съдействие при преговори
 • идентифициране на потенциални контрагенти и партньори
 • извършване на анализи и съдействие при сключване на сделки
 • набиране на дялов капитал и банково финансиране
 • консултиране в сферата на недвижимите имоти
 • финансово консултиране от общ характер
 • привличане на партньори или инвеститори
 • подготовка на дейности или предприятия за продажба
 • идентифициране на предприятия за закупуване
 • идентифициране на потенциални купувачи или инвеститори