Счетоводство

 • Текущи обучения, свързани с промени на законодателството в областта на:
  • счетоводни стандарти – национални и международни стандарти за финансови отчети
  • консолидирани финансови отчети
  • теория на счетоводството и финансово счетоводство
  • управленски и законови отчети
  • счетоводно-информационна система и система от отчети за целите на управлението
  • информационно обслужване на управлението

 • Обучения в горепосочените области, с обхват по ваше желание, с практически казуси, насочени към особеностите на дейността ви

 • Практическо обучение на отделни и/или групи служители и сътрудници в посочените области – например, по изготвяне на финансови отчети, по годишно приключване на дейността и по всички други въпроси, които вие поставяте пред нас в областта на счетоводството