Практическо приложение на НСФОМСП

През последните години Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) до голяма степен се сближиха с Международните счетоводни стандарти. Въпреки това, налице са определени различия и особености, чието познаване е важно за предприятията, които прилагат националните стандарти. Нашият екип организира обучения по практическото прилагане на НСФОМСП при индивидуална програма, съобразена с вашите конкретни изисквания и спецификата на дейността ви.