Практическо приложение на МОС

Одиторската професия е изправена пред предизвикателството да удовлетвори потребностите и да посрещне високите изисквания на предприятията, държавната администрация и инвеститорите. Всички те очакват спазването на високи професионални стандарти и постигането на най-добри практики. Нашият екип дава своя принос като подготвя курсове-семинари относно практическото прилагане на Международните одиторски стандарти (МОС) и по този начин съдейства за развитието на професията в България.